www.lodowiska.pl

Pingwin do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci

                               

 

 

Wybierz język:

 

 

 

 

KONTAKT

Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o.

Adres do korespondencji:

Budowa Lodowisk TOL Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa nr 332

00-950 Warszawa 1

00-026 Warszawa
ul. Widok 19 lok. 197
tel. +48 (22) 673 12 93

fax. +48 (22) 612 30 42

tel. kom. +48 606 99 88 22

tel. kom. +48 516 157 825

adres email:  tol@lodowiska.pl

 


NIP 1132464990, REGON 015660029

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000191222
Wysokość kapitału zakładowego – 100.000,00 PLN

IMIĘ NAZWISKO
TWÓJ E-MAIL
TREŚĆ WIADOMOŚCI
TOKEN
Wpisz nazwę tokenu